วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

kandy calling : sacred Journey

http://exploremysrilanka.weebly.com/dalada-maligawa-kandy.html My passport is leaving home for a while ; yesterday i was joyful to go Thai costume shop and shopping a lot of white clothes ; i am so excited to be in kandy ; i hope we will excited like me ; so pls keep on update with me ;)

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

fantastic packaging too m

most of all, i hv got from this valuable project is knowledge and many lesson i need to share ; good stories from 60 people that making changes in Thai Society ; have any question pls email me ; prartanar@gmail.com

state of the Nation 2 ; works we're proud ofd

more than one year before it is coming out as a book and DVD

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555